top of page
BrightPeople_kajen.jpg

OM BRIGHT PEOPLE

Vi är ett modernt rekryteringsföretag som kombinerar Search och Headhunting för att hitta och attrahera de allra bästa kandidaterna. Vi rekryterar till affärskritiska positioner i näringslivet inom Strategi, Affärsutveckling, Operations och Finans.

Vi har tack vare + 200 lyckade rekryteringar skaffat oss ett stort nätverk av kandidater inom dessa områden. Vi har egen erfarenhet av dessa roller och vet vilka kandidater som passar bäst liksom hur vi skall attrahera dom. Det ger dig som kund och kandidat en trygghet i rekryteringen.

Bright People har som mål att alltid överträffa våra kunders förväntningar genom ett gediget Search-arbete där vi alltid når ut till de främsta kandidaterna men också säkerställer att kandidaterna alltid är motiverade. Allt vårt arbete genomsyras av att skapa betydande värde för våra kunder och kandidater. 

Headhunting för oss innebär att vi försöker attrahera de främsta kandidaterna medan Search innebär att vi alltid söker utanför vårt egna nätverk och tack vare informella referenser utvidgar vårt egna.

Bolaget startades 2021 efter en avknoppning från Brightness Executive Search, grundat av Susanne Ahlström och Edvard König 2015. Syftet var att renodla verksamheten inom specialistområdena Strategi, Affärsutveckling och Finans.

 

ETIK & SEKRETESS

God etik är grundläggande i en bransch som bygger på förtroende. Vi följer de etiska regler som är antagna av Sveriges Executive Search Konsulters Förening (ESK).

VÅRA VÄRDERINGAR

Vårt arbete genomsyras alltid av att skapa betydande värde för våra kunder genom rekrytering till nyckelpositioner. Vi vill beskrivas av våra kunder som:

2M7A7876_edited_edited_edited_edited.jpg

Värdeskapande

Vi arbetar uteslutande med affärskritiska roller där men letar efter kandidater som kan skapa betydande värde för verksamheten.

Kunniga

Vi har lång erfarenhet av att rekrytera till de roller vi arbetar med och har själva haft liknande roller i näringslivet. Detta skapar en god förståelse för både kunder och kandidaters önskemål.

Lyhörda

Vi anpassar oss till dina önskemål som kund och skräddarsyr uppdraget så att du får den tjänst du efterfrågar. Som kandidat tar vi vara på dina intressen och för fram dom till kunden.

Kvalitetsmedvetna

Vi är noga med att välja ut meriterade kandidater både akademiskt och yrkesmässigt. Vi begär alltid in betyg, arbetar med noggrann och strukturerad intervjumetodik och referenstagning.

_D6B4802.jpg

EDVARD KÖNIG

STRATEGI AFFÄRSUTVECKLING  OPERATIONS

Edvard König arbetar främst med chefs- och specialistrekrytering till roller inom Strategy/M&A, Business Development Corporate och Business Control, Strategic Change och Program Management PMO, Operations/Inköp och Supply Chain samt till Managementkonsultbolag. Sedan 2008 har Edvard framgångsrikt genomfört ett mer än 150 lyckade rekryteringar av kandidater till dessa funktioner.

Edvard har arbetat med Affärsutveckling, Business Intelligence Försäljning och Marknadsföring i ledande befattningar på bolag som DHL, GE Capital, Consafe och Expeditors. Han har erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling samt god insikt i hur man på ett effektivt sätt organiserar dessa funktioner i större företag och skapar värde. 2015 startade han Brightness Executive Search tillsammans med Susanne Ahlström och dessförinnan vara han Senior Partner på Bondi Executive Search med ansvar för Strategy & Operations.

Edvard har en Civilekonomexamen från Örebro Universitet och en Bsc från Ecole Superieure de Commerce i Marseille. Edvard är certifierad NLP Practitioner och certifierad inom personlighetsformulär såsom OPQ och Kompetensbaserad intervjuteknik.

edvard@brightpeople.se

Mobil: +46 709 78 35 00

LinkedIn

Edvard
Caroline

CAROLINE EKMAN

FINANS

Caroline Ekman arbetar mot bank, finans och försäkringsbolag samt mot ekonomi- och finansfunktioner på bolag och hjälper till att hitta de mest lämpade kandidaterna till affärskritiska positioner i organisationen. Hon har ett stort nätverk i hela branschen och gedigen kompetens på området efter över 17 år i olika ledande roller inom bank, finans och företagssidan både i Sverige och utomlands. Sedan 2015 arbetar hon med rekrytering av chefer och specialister. Hon sitter i ett antal bolagsstyrelser och gör även styrelserekryteringar.

Caroline har ekonomie magisterexamen från Lunds universitet. Caroline är certifierad inom personlighetsformulär såsom Hogans Assessment Systems och Kompetensbaserad intervjuteknik.

caroline@brightpeople.se

Mobil: +46 736 60 82 26

LinkedIn

2M7A4769.jpg
bottom of page