top of page

Business Development Manager, Plantasjen/PlantagenOm Bolaget

Plantagen är Nordens ledande kedja för försäljning av växter och växttillbehör med ca 140 butiker i Norge, Sverige och Finland samt e-handel. I Norge verkar man under varumärket Plantasjen och i Sverige och Finland under Plantagen. Antalet anställda uppgår till cirka 2 400 och försäljningen för rullande 12 månader per 30 juni 2022 uppgick till cirka 4,5 miljarder SEK och med god lönsamhet. Sedan 2016 ägs bolaget av Ratos och sedan 22 augusti i år är Jesper Lien VD och koncernchef. Företagskulturen präglas av alla inspirerande kundmöten mellan anställda och kunder med det gemensamma intresset för växter och naturens positiva kraft, hållbarhet och främjande av ett växande liv.


Om rollen

Som Business Development Manager på Plantagen har du tillsammans med Director Business Control ansvaret för företagets strategiarbete och därmed att utveckla företagets affär. Detta innebär att du är ett stöd för ledningen när det gäller att ta fram kommersiella strategier men även skapa nya arbetssätt inom intäkt- konkurrent- och marknadsanalys och andra områden. Detta görs i nära samarbete med bl a Business Control, Commercial, Category Management och du har tillgång till moderna BI-verktyg. Det handlar dels om att analysera samband mellan olika dimensioner av intäkterna såsom kategori, kanal, butik, geografi, kundsegment, men också hur marknaden utvecklas. Syftet är att öka lönsamhet och driva tillväxt genom att förbättra verktyg och processer för intäktsuppföljning m m och du ansvarar för att presentera detta för både ledning och styrelse. Du brinner för att förbättra och att effektivisera och skapa ökad lönsamhet.


Genom att stötta och följa bolagets viktigaste kommersiella initiativ samt sammanställa underlag till exekutiva besluts-forum, skapar du tillsammans men de olika funktionerna en gemensam bild och därmed förutsättningar för ökad förståelse och bättre styrning. Du kommer också driva viktiga förbättringsinitiativ tätt ihop med Director Business Control och CFO men även med Commercial Director, samt koordinera projektportföljen och konsolidera och rapportera framdrift till ledningsgruppen. Du kommer ha tät kontakt med nyckelpersoner i linjen för att skapa en djup förståelse för initiativens utveckling och utmaningar, och du förväntas stödja och utmana projektägarna.

Arbetsbetsuppgifter

• Ansvara för företagets analys av intäkter gällande kategori, kanal, butik/geografi och kundsegment m m och kunna föredra den i ledningsgruppen och i styrelsematerial.

• Vara delaktig i att utveckla och stötta verksamheten i projekt - och affärsutvecklingsmetodik främst inom området för intäktsanalys och prissättning

• Projektledning och analys till strategiskt viktiga projekt

• Vara delaktig i arbetet med den årliga strategiprocessen för Plantagen som helhet

• Stötta ledningsgruppen i dess arbete genom t ex. analyser och beslutsunderlag

• Ta fram material till ledning, styrelse och andra affärskritiska sammankomster med fokus på intäkternas utveckling i relevanta dimensionerKravprofil

• Projektledare från något av de ledande managementkonsultbolagen

• God erfarenhet av projekt inom strategisk analys och affärsutveckling

• Erfarenhet av att driva förbättringsprojekt över flera funktioner

• Civilingenjör- eller civilekonomexamen med goda studieresultat

• Goda kunskaper i Powerpoint och Excel


Personliga egenskaper

• Social kompetens och förmåga att bygga förtroende, engagemang och förankring

• God kommunikativ förmåga, både i tal och skrift med en förmåga att förklara komplexa samband

• Starkt driv och målorienterad

• Mycket god analytisk förmåga

• Kvalitetsmedveten

• Personlig mognad

Placeringsort är Stockholm och du rapporterar till Director Business Control


För mer information kontakta Edvard König på edvard@brightpeople.se eller på +46 70 978 3500


Kommentarer


bottom of page