top of page

Chef Resursplanering Division Trafik & Service, SJ AB


SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg. SJ för människor närmare varandra, varje dag. SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra.Till vår största Division, Trafik & Service söker vi nu en ny chef för Resursplanering. Divisionens ansvar är att planera och leverera säker, pålitlig och effektiv tågtrafik samtidigt som vi erbjuder service i världsklass. Vi är framgångsrika när vi åstadkommer och balanserar hög kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och lönsamhet. En effektiv och hållbar resursplanering där tillgång och behov av åkande personal är i balans är kritiskt i vårt uppdrag. Rätt antal personer med rätt kompetens ska vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Som chef för Resursplanering säkrar du grundförutsättningarna för detta genom strategiska och taktiska resursplaner som hela bolaget arbetar utifrån.


Gillar du att leda en analystung och kritisk funktion med stor påverkan på helheten, kunna göra skillnad på riktigt samt driva en förändringsresa så är denna roll troligen rätt för dig med följande ansvarområden:


1.       Leda det dagliga arbetet på avdelning ”Resursplanering” genom ett team på ~5 personer som du har personalansvar för.


2.       Ansvara för kostnadseffektiv och hållbar dimensionering av vår åkande personal på strategisk och taktisk nivå. Detta åstadkommer du genom att: Ta fram och kommunicera tillförlitliga och insiktsfulla prognoser på tillgång och behov av åkande personal. Identifiera, rekommendera och initiera åtgärdar för att åstadkomma rätt resursbalans eller hantera obalans vilket innebär följande:

·       Ansvara för strategiska och taktiska resursplaner inkl. utbildningsplan för alla lokförare och tågvärdar inom SJ AB (ca. 1600 medarbetare och >1BSEK i årliga kostnader).

·       Hanterar stora datamängder, genomför komplexa analyser och optimerar balansen mellan produktivitet, schemakvalitet och robusthet i enlighet med SJs strategi.

·       Samarbetar nära med Gruppchefer (ansvariga för vår åkande personal) för att få in korrekta prognosantaganden och nära med andra enheter och funktioner inom Trafik & Service och andra divisioner för att få till lång- och kortsiktiga åtgärdar för att nå resursbalans.

·       Håller en korrekt och lättförståelig kommunikation och tar fram beslutsunderlag av hög kvalité gällande resursbalansen, rekryteringsbehovet och utbildningsbehovet till nyckelintressenter inom Personalplanering, andra berörda enheter inom Trafik & Service, HR, Ekonomi, Division Fordon, Division Kommersiell Trafik samt till Trafik & Service ledning, koncernledning och styrelse.

 

3.       Definiera och leda förändringsresan till en state-of-the-art resursplanering för att åstadkomma "operational excellence" vilket innebär att du i tätt samarbete med Trafik & Service ledning samt SJs centrala stödfunktion för Data & Analys:

·       Driver omställning till ett strukturerat, enhetligt och data-drivet arbetssätt inkl. utveckling av moderna verktyg för data inhämtning, -lagring, -bearbetning, -analys och -visualisering.

·       Utvecklar metodiken för att hantera och synliggöra osäkerheten i prognoser (t.ex. genom Monte Carlo Simulering).

·       Höjer effektiviteten i arbetet och andelen av tiden som spenderas på värdeadderande aktiviteter.

·       Tar fram strategiska och strukturella analyser och förbättringsförslag.

·       Coachar och utbildar dina kollegor.


Förväntningar på den vi söker

Som Chef Resursplanering är det viktigt att du är genuint intresserad av att leda andra i att analysera och lösa komplex problem och åstadkomma ständig förbättring genom att föregå med gott exempel. Du har mycket god analytisk förmåga, är affärsmässig, självgående och är mycket ansvarstagande. Du har god kommunikativ förmåga, både skriftlig och muntlig och är nyfiken och lyhörd. Du är ödmjuk och en lagspelare som har förmåga att utmana och utveckla kollegor med större fackkunskap än du själv har. Du arbetar strukturerat och noggrant och har lätt att förstå helheten och identifiera vad som bör prioriteras för maximalt resultat. Du är snabbfotad och pragmatisk och trivs att arbeta verksamhetsnära.


För att axla rollen har du

  • Relevant Masterutbildning t.ex. inom (industriell) ekonomi, management, matematik, data science.

  • ~6 års erfarenhet från komplex analys och verksamhetsutveckling varav minst 3 års erfarenhet som managementkonsult eller liknande.

  • Mycket goda kunskaper inom Data & Analytics.

  • Mycket goda kunskaper i Powerpoint, Excel och PowerBI.

  • Erfarenhet av uppdrag inom logistik och tidigare chefsroller är meriterande. 

 


Du tillhör enheten Personalplanering inom Division Trafik & Service, rapporterar till Chef Personalplanering och ingår i hans ledningsgrupp. Ditt team består av unga och motiverade resursplanerare. Du kommer även arbeta tät med Trafik & Service analyschef (som är ex. strategikonsult) och ha honom som bollplank. Utöver det samarbetar du med gruppchefer, avdelningschefer, divisionens ledning, ekonomi (inkl. stödfunktion Data & Analys), HR och IT.

 

Placeringsort är Stockholm och du rapporterar till den chefen för analys-

För mer information kontakta Edvard König på edvard@brightpeople.se eller 070-9783500

 

Comments


bottom of page