top of page

Chief Operating Officer och vVD
Bakgrund

Bolaget är ett privatägt starkt växande företag specialiserat på produktion och tillverkning inom läkemedels- och apotekssektorn. Bolaget är en ledande aktör på den svenska marknaden, och gillar att utmana och drivs av ett stort engagemang att förbättra och bli bättre.


Företaget befinner sig i en spännande och expansiv fas där man kommer under 2023 att nästintill dubbla omsättningen och blir därmed en ledande aktör även på den europeiska marknaden inom sitt område. Företaget skalar nu upp verksamheten och organisation väsentligt och genomför omfattande investeringar för att utöka kapaciteten.


Kort om rollen

Man söker därför en driven och entreprenöriell Chief Operating Officer (COO) och Vice VD som vill ta helhetsansvaret för operations- och produktionsorganisationen och leda verksamheten till nästa nivå under den starka tillväxt- och utvecklingsfas som företaget befinner sig i. Man rapporterar till VD och är en central och mycket viktig spelare i ledningsgruppen.


· Entreprenöriellt, växande företag med en unik och familjär kultur och ett tydligt ”varför”.

· Familjeägt företag som ingår i en koncern, närhet till ägare/styrelse och nära kontakt med systerföretagen i koncernen.

· Rollen är en nyckelspelare i ledningsgruppen.

· Frihet under ansvar – du påverkar och driver viktiga strategiska initiativ självständigt och i samverkan med VD.

· Brant inlärningskurva med många nya, komplexa och stimulerande utmaningar och frågeställningar att hantera dagligen.

· Möjlighet till utveckling, fortbildning och intern karriär.


Huvudsakliga arbetsuppgifter


· Leda och utveckla produktionsverksamhet och säkerställa att den är rätt anpassad för såväl den dagliga produktionen som för den kommande expansionsfasen.

· Ansvara för att förbättra processer och driva Operational Excellence-program och systematiskt förbättringsarbete som ger önskad effekt för effektiviteten och lönsamheten.

· Utifrån företagets affärsmål och strategier, utveckla produktionsstrategier och arbetssätt för att bygga upp nästa generationens produktionsverksamhet och ansvara för genomförande och implementering av dessa strategier.

· Identifiera och införa nya och innovativa arbetssätt, verktyg och produktionstekniker som skapar konkurrensfördelar på marknaden.

· Övervaka KPI:er och budgetar och styra produktionsverksamheten mot dessa.


· Delta i framtagande av relevanta KPI:er för att implementera företagets strategier, följa framdrift och utvärdera och säkerställa att företagets strategier är adekvata.

· Stötta VD i strategiska arbetet gentemot bolagets styrelse och ledningsgrupp men också i det operativa arbetet.

· Genomföra kvalitativa och kvantitativa analyser.

· Samverka med interna intressenter samt kontakta och samarbeta med samarbetspartners, kunder och andra externa parter.


Din bakgrund

· M.Sc. Engineering, gärna Industriell ekonomi med inriktning mot Supply Chain/Logistik

· Erfarenhet som projektledare från någon av ledande managementkonsultbolagen

· Intresse för och erfarenhet av att arbeta med utveckling och implementering av produktions- och logistikprocesser

· Behärskar Officepaketet väl


Meriterande

· M.Sc Economics

· Erfarenhet från linjeroll inom Operations eller affärsutveckling inom produktionsverksamhet

· Ledningsgrupparbete


Personliga egenskaper

· Stark driv att utmana och förbättra

· Entreprenöriell

· Naturlig ledare

· Hög analytisk och strategisk förmåga

· Strukturerad

· En ”doer” som får saker att hända

· Resultatorienterad

· Prestigelös
Placeringsort är Stor-Stockholm och du sitter i ledningsgruppen och rapporterar till VD.

För mer information kontakta Edvard König på edvard@brightpeople.se eller 070-978 3500

Comments


bottom of page