top of page

Executive Vice President Head of Business Development and Operational ControlRegin är ett svenskt bolag ägt av investmentbolaget Max Sievert och verkar på globala marknaden för klimatstyrning av fastigheter. Bolaget har ca 500 anställda, en omsättning på 900 msek, god lönsamhet, verksamma i 10 länder med egna bolag och med en stark tillväxtagenda.


Företagets verksamhet handlar till stor del om IOT/Digitalisering av fastigheter och Regin har en stark position på den europeiska marknaden inom smart automationsteknik för klimatstyrning i byggnader. Företagets lösningar ger systemintegratörer, tillverkare och fastighetsägare effektiv teknik för att spara energi och tid. Allt detta kan sammanfattas i visionen: ”Människors välbefinnande i en hållbar framtid”. Detta präglar även företagets kultur där man värnar om sina anställda.


Bolaget befinner sig just nu i en mycket intressant position med tydliga förvärvsplaner och en stundande IPO. I rollen som EVP Head of Business Development and Operational Control har du en mycket central roll i bolagets tillväxt. Du arbetar tätt ihop med koncernchefen och driver bolagets strategiska agenda och med ansvarområden enligt nedan. Du har en bakgrund från någon av de globala strategikonsultbolagen.


Arbetsuppgifter

 • Driva framtagande, uppföljning och uppdatering av koncernens strategi och affärsplan

 • Konkurrent och marknadsanalyser

 • M&A Ansvara för utarbetandet av förvärvsstrategi Driva M&A Driva DD processer

 • Post merger integration Program office

 • Produkt och kundlönsamhet

 • Driva diverse projekt inom tillväxt, lönsamhetsförbättring, kapitalreduktion och processförbättringar

 • Ansvara för koncernens hållbarhetsarbete


Kravprofil

 • Projektledare från något av de ledande strategikonsultbolagen

 • God erfarenhet av projekt kopplade till M&A, Strategi och PMI

 • Civilingenjör- eller civilekonomexamen med goda studieresultat

 • Goda kunskaper i Powerpoint och Excel

 • Flytande i engelska och gärna något mer europeiskt språk
Personliga egenskaper

• God kommunikativ förmåga i tal och skrift

• Starkt driv, målorienterad och en hands-on mentalitet

• Analytisk förmåga och sinne för affärer

• Social kompetens och förmåga att bygga förtroende, engagemang och förankring

• Kvalitetsmedveten

• Personlig mognad


Placeringsort är Stockholm eller Göteborg och du förväntas tillbringa 2-3 dagar på kontoret i Göteborg. Du sitter i den globala ledningsgruppen och rapporterar till koncernchefen.


bottom of page