top of page

Head of Operations & Production, InterimOm rollen

Du ansvarar for affärsområdet Production & Operations, rapporterar direkt till VD och spelar en viktig roll i ledningsgruppen. Du kommer att leda och utveckla ett affärsområde som består av flera chefer och deras team, med fokus på att säkerställa hög prestanda och effektivitet i våra behandlingsprocesser med säkerhet i första rum.


Din profil

Du är en erfaren ledare inom industrin som brinner för att utveckla andra chefer och skapa en kultur av tillit och samarbete. Du värderar du tillitsbaserat ledarskap för att främja en kultur av samarbete och innovation. Du har starka kommunikativa färdigheter och en förmåga att driva förändring.


Dina arbetsuppgifter och ansvar


 • Ansvara för avdelningens verksamhet: Inklusive säkerhet, miljö, arbetsmiljö, kvalitet, kompetens, resurser och ekonomi.

 • Leda och utveckla personalen: Du ansvarar för ett affärsområde bestående av 6 chefer som driver sina egna team. Du ansvarar för framdrift och medarbetarnas kompetensutveckling. Du förväntas stödja deras professionella utveckling och säkerställa att de har de resurser och verktyg som behövs för att lyckas.

 • Främja tillitsbaserat ledarskap: Skapa en kultur där samarbete, öppenhet och tillit är centrala värden.

 • Riskhantering: Hantera risker kopplade till säkerhet, miljö, arbetsmiljö, och kvalitet. Du har erfarenhet av att arbeta inom industri och förstår vikten av att jobba med säkerheten först.

 • Kommunicera strategiskt: Säkerställa att viktig information flödar effektivt mellan olika nivåer och funktioner inom organisationen.

 • Utveckla och implementera förbättringsmetoder: Sträva efter att nå de bästa industriella standarderna för operations prestanda.

 • Optimera ledtider: Genom noggrann planering, uppföljning, mätning och förbättring av behandlingsprocesserna.

 • Säkerställa tidseffektivitet: Se till att behandlingsprocesserna är redo på utsatt tid för att behandla på ett säkert och effektivt sätt.

 • Bidra till ledningsgruppen: Vara en del av företagets ledningsgrupp och samarbeta med andra affärsområden och team men även inom den internationella gruppen.

 • Resursplanering: Bemanna och dimensionera affärsområdet för att möjliggöra framtida tillväxt.

 • Driva förändringar: Föreslå och implementera förändringar för att anpassa affärsområdet till aktuella behov. Vi befinner oss i en expansionsfas och kommer under 2025 att fördubbla vår kapacitet. I denna roll blir du ansvarig för den funktion som leder förberedelserna och uppstarten av den nya anläggningen. Ansvarsområden omfattar bl.a. att säkerställa funktionaliteten, hantera personella resursbehov, inklusive utbildning och kompetensutveckling, samt utarbeta stödjande rutinbeskrivningar och instruktioner för vårt ledningssystem.

 • Delta i transformationsplanerna: Aktivt driva delar av företagets transformationsplaner.


Din bakgrund

Vi söker dig med betydande erfarenhet inom industri och ledarskap. Vi lägger stort fokus på din personliga potential och tror att du har/är:


 • Erfaren ledare inom industri: Flerårig chefs- och ledarerfarenhet i olika typer av organisationer med dokumenterad erfarenhet av att leda andra chefer. Din erfarenhet inom industrin är särskilt viktig för att förstå och hantera de specifika utmaningar som finns kopplat till arbete inom industrin.

 • Stark kommunikativ förmåga: Förmåga att tydligt och effektivt kommunicera både internt och externt, samt att lyssna aktivt och skapa dialog.

 • Strategiskt tänkande: Förmåga att se helheten och arbeta mot långsiktiga mål samtidigt som du hanterar dagliga operativa utmaningar.

 • Inspirerande ledare: Förmåga att motivera teamet, se individen, bidra till kompetensutveckling och sätta upp visioner för framtiden.

 • Målinriktad och arbetskapabel: Stark målfokusering och hög arbetskapacitet.

 • Samarbetsinriktad: En person som trivs med att samarbeta för att nå framgång.


Uppdragets längd är 12-18 månader med pendlingsavstånd till Stockholm med planerad start i september 2024.


I detta uppdrag samarbetar vi med Stardust Consulting. Vill du veta mer kontakta Sofie König på sofie.konig@stardustconsulting eller på +46 70 515 4983

Comments


bottom of page