top of page

Projektledare Koncernstrategi SJ AB


SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg. SJ för människor närmare varandra, varje dag. SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra.

I snart 170 år har vi på SJ fört människor närmare varandra och bundit samman landet. Det är ett arv vi värdesätter, men vår resa har bara börjat. Tillsammans skapar vi dagens – och morgondagens resande.  Till huvudkontoret på Vasagatan 10 i Stockholm, söker enheten för Strategi nu en Projektledare som ska arbeta med strategifrågor i SJ-koncernen och genom det bidra till vår långsiktiga framgång.

 

Ansvarsområden/arbetsuppgifter

Som Projektledare är du en del av strategiteamet och bidrar direkt till långsiktigt ökat affärsvärde genom att:

·       Leda strategiska projekt och komplexa analyser kopplat till SJs affär och verksamhet

·       Löpande arbeta med och utveckla koncernens strategiprocesser

·       Delta i det årliga arbetet med strategisk plan, affärsplan och verksamhetsplan

·       Stötta olika delar av verksamheten med strategiska analyser och strategiformulering

·       Koordinera verksamhetsöverskridande omvärlds- och marknadsanalyser


Kravprofil och egenskaper

Du har en civilingenjörs- eller ekonomexamen och har några års erfarenhet av att arbeta med komplexa analyser och strategiarbete. Troligen arbetar du som managementkonsult eller i en analystung roll i ett större bolag med till exempel affärsutveckling. Viktiga egenskaper som krävs i rollen inkluderar:


·       Stark analytisk förmåga. Du brinner för att göra det komplexa enkelt. Genom din analytiska förmåga tar du dig an komplexa frågeställningar på ett strukturerat och metodiskt sätt, för att snabbt komma till problemets kärna.

·       Projektledning och ledarskap. Du känner dig trygg i rollen att sätta samman team och leda analysarbete.

·       Kommunikativ förmåga. Du är en stark kommunikatör och är duktig på att fånga och förmedla nyckelbudskap i både skrift och tal.

·       Teamspelare. Genom din kompetens och prestigelöshet bygger du upp förtroende och ett starkt nätverk med nyckelresursers i koncernen. Du förstår att lika viktigt som analytisk skärpa, är den sociala kompetensen och att kunna engagera och entusiasmeraandra för att komma framåt.

·       Mål- och resultatinriktad. Hög arbetsmoral och noggrannhet säkerställer att slutprodukten möter förväntningarna.

 

Placeringsort är Stockholm och du rapporterar till den chefen för koncernstrategi.

För mer information kontakta Edvard König på edvard@brightpeople.se eller 070-978 3500

Comments


bottom of page